Historik

Uppsala Franska Filmfestival, grundad 2011, är resultatet av ett dubbelfirande: Alliance françaises 120:e år samt 100-årsfirandet av Fyrisbiografen. Spridningen av inte bara den franska men även franskspråkiga filmen, såväl nutida som dåtida, är det huvudsakliga målet. Med stöd sedan uppstarten från Institut français i Sverige, mottar festivalen också sedan 2014 subventioner från både Uppsala kommun och region, för att inte glömma Picards bidrag till invigningen.

Nu anordnas festivalen på Slottsbiografen, den mytiskt omspunna biografen från Bergmans barndom. Varje år, och även detta, engagerar sig festivalen till förmån för skolungdomar: för att skolklasserna ska kunna nyttja möjligheten att se och diskutera fransk film i Uppsala är dessa visningar gratis. För att förlänga filmupplevelserna skapar festivalen i sällskap med inbjudna gäster tillfällen för utbyten av tankar och idéer med publiken såväl innanför som utanför salongen. T.ex. besöktes festivalen 2017 av Dani Kouyaté. I samarbete med Alliance française hölls 2018 en presentation om ”Ordets användning inom fransk film”. Tack vare en utbredd användning av det engelska språket inom kommunikationen, skapandet av en Facebook-sida, samt idéen om att erbjuda specialpriser år 2017 så har vi lyckats locka fler utbytesstudenter. Under sina 6 tillfällen har Uppsala Franska Filmfestival visat fler än 40 klassiska filmer och förhandsvisningar för tusentals besökare, såväl vuxna som barn.