Jose Petri

UFFF website designer

Jag erbjuder mina kunskaper som it-tekniker och webmaster till tjänst av det frivilliga kulturprojekt i min nya värdstad!